Fizio centar | Sportski centar Vizura

Sportski centar Vizura, Beograd

  Fizio centar

  Ordinacija za fizikalnu terapiju

  Fizio centar | Sportski centar Vizura

  Ordinacija za fizikalnu terapiju

  Terapije za sportiste

  Fizio medical Vizura nalazi se u okviru sportskog centra Vizura sport u ulici Cara Dušana 105 u Zemunu. Terapije primenjuje visoko stručni kadar koristeći najsavremeniju aparaturu iz oblasti fizikalne terapije. Posedujemo 33 vrste terapijskih struja (interferentne struje, tens, dds, hvt, h talas, kocove struje, eksponencijalne, tarbetove i td), najsavremeniji laser i ultra zvuk, bazen za hidroterapiju i teretanu.

  Dijagnoze koje tretiramo:

  Degenerativne promene i oboljenja

  • diskus hernija (lumbalna i cervikalna)
  • disk artroza, protuzija diska
  • spazam misica (paravertebralne musculature)
  • artroze kolena, kuka, skocnog zgloba, sake, ramena, lakta…
  • lumboishialgia
  • fibromyalgia, bursitis, tenditis, entezitis, poremećaji cirkulacije
  • Periartritis humeroskapularis (vanzglobni reumatizam , smrznuto rame)
  • cerviko brahijalni i cerviko cefalni sindrom

  Povrede kod sportista i rekreativaca

  • kontuzija tkiva
  • distorzija
  • rupture misica
  • upalni procesi
  • kontuzija tkiva, distorzija, rupture misica, upalni procesi, povrede ligamenata i tetiva
  • epikondilitis ( teniski lakat)

  Povrede

  • stanja nakon preloma tela pršljena
  • povrede ramena, kolena, lakta, šake, skocnog zgloba, kuka…
  • stanja nakon otvorenih i zatvorenih preloma i fisura

  Power fitness program

  • skolioza
  • kifoza
  • ravna stopala
  • X i O noge…

  Neurorehabilitacija

  Preoperativna i postoperativna rehabilitacija